Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Tầm Vu
Thứ ba, 2/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 207

TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC TẦM VU
TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021
STT TÊN SÁCH TÊN BỘ SÁCH TÊN NXB SỐ LƯỢNG
(Tính cả dự phòng)
GHI CHÚ
1 Tiếng Việt 1, tập 1 NXB GD Việt Nam 300
2 Tiếng Việt 1, tập 2 NXB GD Việt Nam 300
3 Đạo đức NXB GD Việt Nam 300
4 Hoạt động trải nghiệm NXB GD Việt Nam 300
5 Tự nhiên xã hội NXB GD Việt Nam 300
6 Giáo dục thể chất NXB GD Việt Nam 300
7 Toán NXB GD Việt Nam 300
8 Âm nhạc NXB GD Việt Nam 300
9 Mỹ thuật NXB GD Việt Nam 300
10 Anh văn NXB GD Việt Nam 300
Lưu ý:
1. Tên sách: Đề nghị ghi cụ thể tên cuốn sách và tên tập sách (với những cuốn SGK có nhiều hơn 1 tập).
2. Tên bộ sách:
- Ghi rõ cuốn SGK được chọn thuộc bộ sách nào (Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, Cánh diều). Tên bộ sách được ghi cùng với Logo trên bìa mỗi cuốn sách.
3. Tên NXB được ghi trên bìa sách.
4. Số lượng: Bằng tổng số lượng học sinh lớp 1 nhà trường dự kiến tuyển sinh năm học 2020-2021 và số lượng dự phòng.
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020
XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG Người tổng hợp
Trần Thị Thuý Phượng Trần Mạnh Hùng
 

Tác giả: Trần Mạnh Hùng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164