Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Tầm Vu
Thứ ba, 2/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 995

BIÊN BẢN Góp ý Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TẦM VU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Góp ý Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa

trong cơ sở giáo dục phổ thông

 

          Thời gian: lúc 9 giờ, ngày 15/5/2020

          Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng -  Trường TH Tầm Vu

          Tham dự: Ban Giáo vụ Trường TH Tầm Vu

 

NỘI DUNG

          Cô Trần Thị Thúy Phượng – Hiệu trưởng của trường thông qua Dự thảo Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục Đào tạo trong Ban Giáo vụ.

          Trước đó Cô đã gửi Thông tư đến các Tổ Chuyên môn qua mail, đề nghị nghiên cứu, lấy ý kiến góp ý trong từng tổ chuyên môn; lập biên bản để tổng hợp ý kiến.

          Các Tổ trưởng Chuyên môn lần lượt đọc Biên bản góp ý của Tổ khối mình phụ trách. Ban Giáo vụ thống nhất dựa trên các ý kiến chung:

          - Thống nhất với 5 Chương và các điều khoản trong Thông tư.

          - Có sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong quy trình lựa chọn sách, việc lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với tình hình địa phương sẽ được tiến hành đồng bộ và nhanh chóng được triển khai.

          - Đội ngũ có uy tín và kinh nghiệm lựa chọn sách sẽ phù hợp trong giai đoạn hiện tại. Qua quá trình giảng dạy sẽ được học tập, rút kinh nghiệm chung.

          Biên bản đã thông qua các thành viên dự họp Ban Giáo vụ và không có ý kiến gì thêm.

          Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thúy Phượng

 

 

Tác giả: Trần Mạnh Hùng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164