Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Tầm Vu
Thứ bảy, 22/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 289

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Thạnh

Phụ lục 2. Báo cáo thống kê của các trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Trường:Tiểu học Tầm Vu

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


THỐNG KÊ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

 

(Kèm theo Công văn số      /GDĐT-CTTT ngày      tháng 5 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

1. Tình hình chung  

1.1. Tình hình thành lập Ban CSSK y tế trường học (YTTH) của Trường:     1. Có                       2.  Không

 

Nếu có, cho biết thành phần trong Ban CSSK (ghi rõ) hoặc đính kèm Quyết định thành lập Ban CSSK:            

 Ban chăm sóc sức khoẻ trường học gồm các thành phần sau:

 1/ Bà :    Trần Thị Thuý Phượng      Chức vụ                 Hiệu trưởng                  Trưởng ban

2/  Ông:  Hồ Minh Hoàng                  Chức vụ                 Trưởng trạm y tế           Phó ban

3/ Bà  :    Nguyễn Thị Tám                 Chức vụ                 Phó hiệu trưởng            Phó ban

4/ Bà :    Nguyễn Thị Thoa                  Chúc vụ                Nhân viên y tế               Uỷ viên

5/ Ông :  Phạm Văn Tiến                     Chức vụ                 Bí thư chi đoàn             Uỷ  viên

6/ Bà :     Phạn Thị Luyến                    Chúc vụ                Chủ tịch công đoàn        Uỷ viên

7/ ông :    Lê Văn  Tấn                          Chức vụ             Trưởng ban Hội  PHHS    Uỷ Viên

 

1.2. Văn bản quy phạm pháp luật (QPPL):  

 

Cấp học

Nội dung

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

Trường phổ thông có nhiều cấp học

Tổng

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

Số lượng văn bản QPPL của trường đã ban hành

 

 

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.3. Thông tin về trường học và cán bộ y tế trường học (CBYT)

 

 

Cấp học

Nội dung

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

Trường phổ thông có nhiều cấp học

Tổng

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

Số trường học

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Số học sinh

 

 

998

1191

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số cán bộ, giáo viên

 

 

43

43

 

 

 

 

 

 

 

 

Số trường có CBYT

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Số CBYT chuyên trách:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trình độ từ trung cấp y trở lên

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trình độ dưới trung cấp y

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Số CBYT kiêm nhiệm

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ y tế trường học

 

 

Cấp học

Nội dung

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

Trường phổ thông có nhiều cấp học

Tổng

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

Số lớp tập huấn, bồi dưỡng do ngành giáo dục địa phương tổ chức

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lớp tập huấn, bồi dưỡng do ngành y tế địa phương tổ chức

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lớp tập huấn, bồi dưỡng do liên ngành Giáo dục và y tế tổ chức

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Phòng/góc y tế, trang thiết bị y tế  (TTBYT) và thuốc thiết yếu trong trường học

 

 

Cấp học

 

Nội dung

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

Trường phổ thông có nhiều cấp học

Tổng

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

Ttrường có phòng y tế

 

 

 

 

1

100%

1

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường có góc y tế

 

 

 

 

1

100%

1

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường có đủ Thông Tư BYT theo quy định

 

 

 

 

1

100%

1

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường có đủ thuốc thiết yếu theo quy định

 

 

 

 

1

100%

1

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Khám, quản lý và phân loại sức khỏe cho học sinh

 

 

Cấp học

 

Nội dung

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

Trường phổ thông có nhiều cấp học

Tổng

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

 

Trường có khám sức khỏe đầu năm học

 

 

 

 

1

100%

 

1

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường có khám sức khỏe thường xuyên hằng năm

 

 

 

 

1

100%

 

 

 

1

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường có sổ theo dõi, phân loại sức khỏe

 

 

 

 

1

100%

1

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại các trường học

 

 

Cấp học

 

Nội dung

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

Trường phổ thông có nhiều cấp học

Tổng

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

SL

TL

(%)

Trường có bếp ăn tập thể được cấp giấy chứng nhận đảm bảo VSATTP

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường có căng tin đảm bảo theo quy định

 

 

 

 

1

100%

1

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng nhân viên cấp dưỡng được khám sức khỏe định kỳ

 

 

 

 

22

100%

20

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số vụ dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm (có từ 05 HS trở lên)

 

 

 

 

0

 

0

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Truyền thông giáo dục sức khỏe (TTGDSK)

 

 

Cấp học

 

 

Nội dung

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

Trường phổ thông có nhiều cấp học

Tổng

 

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

 

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL

%

SL

TL

%

SL

TL

%

Trường có tổ chức TTGDSK

 

 

 

 

1

100%

1

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường được ngành giáo dục địa phương tổ chức TTGDSK

 

 

 

 

1

100%

1

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường được ngành y tế địa phương tổ chức TTGDSK

 

 

 

 

1

100%

1

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường được liên ngành GD và Y Tế tổ chức TTGDSK

 

 

 

 

1

100%

1

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kinh phí dùng cho công tác y tế trường học (Đơn vị tính: ngàn VNĐ)

 

 

Cấp học

Nội dung

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

Trường phổ thông có nhiều cấp học

Tổng

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

2012-

2015

2016-

2019

Trường có bố trí kinh phí cho YTTH từ ngân sách nhà nước

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng kinh phí dùng cho công tác YTTH

 

 

276.047.000

248.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ ngân sách nhà nước

 

 

110.000.000

120.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ bảo hiểm y tế

 

 

166.047.000

128.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ nguồn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Thạnh, ngày  10  tháng 05    năm 2019

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

                                             Trần Mạnh Hùng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164