Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Tầm Vu

HIỆU TRƯỞNG

TRẦN THỊ THÚY PHƯỢNG
TRẦN THỊ THÚY PHƯỢNG

Ngày sinh: 19/5/1970

Dân tộc: KINH

Vị trí công tác: HIỆU TRƯỞNG

Điện thoại cơ quan: 0838992003

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRẦN MẠNH HÙNG
TRẦN MẠNH HÙNG

Ngày sinh: 29/10/1976

Dân tộc: KINH

Điện thoại cơ quan: 0838992003

PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
NGUYỄN THỊ TÁM
NGUYỄN THỊ TÁM

Ngày sinh: 28/11/1973

Điện thoại cơ quan: 0838992003

PHÓ HIỆU TRƯỞNG HÀNH CHÁNH BÁN TRÚ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích